2024.

 FINANSIJSKI PLAN 2024.

Izmene finansijskog plana 2024.

PLAN NABAVKI 2024.

2023.

1. PLAN NABAVKI 2023.

 FINANSIJSKI PLAN 2023.

2. IZMENE PLANA NABAVKI 2023.

Prva Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

Druga Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

3. Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

4. Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

5. Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

6. Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

7. Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

8. Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

9. Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

10. Izmena FINANSIJSKOG PLANA 2023.

Pravilnik o bližem uredjivanju postupka javne nabavke 2023.

2022.

FINANSIJSKI PLAN 2022.

FINANSIJSKI PLAN 2022 1. izmene

FINANSIJSKI PLAN 2022 2. izmene

FINANSIJSKI PLAN 2022 3. izmene

FINANSIJSKI PLAN 2022 4. izmene

FINANSIJSKI PLAN 2022 5. izmene

FINANSIJSKI PLAN 2022 6. izmene

FINANSIJSKI PLAN 2022 7. izmene

FINANSIJSKI PLAN 2022 8. izmene

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2022.

2021.

 FINANSIJSKI PLAN 2021.

FINANSIJSKI PLAN 2021. PRVE IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. DRUGE IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. TREĆE IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. ČETVRTE IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. PETE IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. ŠESTE IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. SEDME IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. OSME IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. DEVETE IZMENE

FINANSIJSKI PLAN 2021. DESETE IZMENE

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2021

2020.

Završni_račun_za_2020._godinu

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

2019.

Završni_račun_za_2019._godinu

2018.

Plan javnih nabavki 2018.

Finansijski plan 2018.

2017.

7. izmena plana javnih nabavki GC Sombor za 2017. godinu

6. izmena plana javnih nabavki GC Sombor za 2017. godinu

5. izmena plana javnih nabavki GC Sombor za 2017. godinu

4. izmena plana javnih nabavki GC Sombor za 2017. godinu

3. izmene finansijskog plana GC Sombor za 2017. godinu

2. izmena finansijskog plana GC Sombor za 2017. godinu

1. izmena finansijskog plana GC Sombor za 2017. godinu

Konkurs za izbor i imenovanje direktora Gerontološki centar Sombor (3.7.2017.)

Izmen plana Javnih nabavki

Plan nabavki GC Sombor za 2017. godinu

Finansijski plan GC Sombor za 2017. godinu

Plan nabavki Gerontološkog centra Sombor za 2017. godinu

Finansijski plan GC Sombor

Izveštaj o radu Ustanove za 2016. godinu

Program rada za 2017. godinu

Gerontološki centar Sombor

DOM ZA NEGU I STARA LICA
DOM ZA NEGU I STARA LICA

„Dom za negu i stara lica“ izgradjen je u oazi zelenila, na Apatinskom putu pored Kanala....

DOM PENZIONERA
DOM PENZIONERA

„Dom penzionera“ je objekat visokog standarda u kome su smeštena psihički i fizički relativno,...

GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR
GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR

Gerontološki centar "Sombor" je institucija od posebnog društvenog interesa, koja se bavi...